Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Lietuvos statistikos departamento atstovavimo teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose veiklos srities korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės darbo grupės 2021 metams darbo reglamentas (PDF)

Dėl Lietuvos statistikos departamento atstovavimo teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose veiklos srities korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės darbo grupės 2021 metams sudarymo (DOCX)

Lietuvos statistikos departamente sudaromų sutarčių projektų derinimo veiklos srities korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės darbo grupės 2020 metams darbo reglamentas (DOCX)

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Lietuvos statistikos departamente sudaromų sutarčių projektų derinimo veiklos srityje analizuoti darbo grupės 2020 metams sudarymo (DOCX)

Dėl finansų ministro 2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1K-288 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“ pakeitimo

Lietuvos statistikos departamento atstovavimo valstybės institucijai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose veiklos srities korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės darbo grupės 2019 metams darbo reglamentas (DOCX)

Dėl Lietuvos statistikos departamento atstovavimo valstybės institucijai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose veiklos srities korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės darbo grupės 2019 metams sudarymo (DOCX)

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių, kurių antikorupcinę analizę ir vertinimą tikslinga atlikti 2018 metais, nustatymo“

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 1K-261 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo“

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 1K-288 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 1K-247 „Dėl Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose tikslinga 2016 metais atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą, nustatymo“

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 1 K-237 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kurių antikorupcinę analizę ir vertinimą tikslinga atlikti 2017 metais, nustatymo"

Atnaujinimo data: 2023-12-13