Valstybės duomenų agentūros nuostatai (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1295, įsigaliojimo data 2023-01-01)

Valstybės duomenų agentūros darbo reglamentas (PDF)
(2023 m. birželio mėn. 20 d. Nr. DĮ-152)

Atnaujinimo data: 2023-12-08