Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymais sudarytos komisijos ir darbo grupės svarbesniems klausimams spręsti:

 

Komisijos pirmininkė – generalinė direktorė dr. J. Petrauskienė

Tikslas – teikti siūlymus Valstybės duomenų agentūros generaliniam direktoriui svarbiausiais oficialiosios statistikos ir Valstybės duomenų agentūros veiklos organizavimo klausimais.

Komisijos pirmininkė – I. Masiulaitytė-Šukevič

Tikslas – spręsti probleminius konfidencialių duomenų valdymo klausimus ir teikti Valstybės duomenų agentūros generaliniam direktoriui pasiūlymus bei rekomendacijas dėl konfidencialių duomenų valdymo.

Vad. D. Kavaliauskienė

Tikslas – mažinti respondentų statistinės atskaitomybės naštą ir plačiau naudoti administracinius duomenis statistikos tikslams.

Vad. D. Baravykienė

Tikslas – inventorizuoti ir teikti Lietuvos Respublikos Terminų bankui oficialiajai statistikai priskirtinus terminus, atlikti statistikos terminijos norminimo darbus, rengti ir teikti rekomendacijas statistikos terminijos klausimais, spręsti su statistikos terminija susijusias problemas bei rūpintis naujų statistikos terminų kūrimu.

Vad. dr. J. Petrauskienė

Tikslas – koordinuoti ir sisteminti metodinį darbą Valstybės duomenų agentūroje.

Vad. L. Lukšaitė-Balakauskienė

Tikslas – nustatyti ir valdyti rizikas Valstybės duomenų agentūroje.

Vad. L. Lukšaitė-Balakauskienė

Tikslas – organizuoti ir vykdyti LEAN diegimą Valstybės duomenų agentūroje: identifikuoti tobulintinus veiklos procesus ir teikti siūlymus dėl jų optimizavimo.

Atnaujinimo data: 2023-12-13