Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

 

Temos

Atsakingas/vykdantis asmuo (vardas, pavardė, pareigos)

Kontaktai (el. p. / tel. nr.)

1.

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Rita Pelanienė, vyriausioji specialistė

[email protected],
+370 652 98 426

2.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Rita Pelanienė, vyriausioji specialistė

[email protected],
+370 652 98 426

3.

Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas

Rita Pelanienė, vyriausioji specialistė

[email protected],
+370 652 98 426

4.

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

Rita Pelanienė, vyriausioji specialistė

[email protected],
+370 652 98 426

5.

Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje

Jolita Nečiūnienė, patarėja
 

[email protected],
+370 630 14 306

6.

Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje

Rita Pelanienė, vyriausioji specialistė

[email protected],
+370 652 98 426

Atnaujinimo data: 2023-12-13