Statistinės atskaitomybės naštos mažinimas

Naštos respondentams stebėsena ir kontrolė – prioritetinis Valstybės duomenų agentūros tikslas. Šį tikslą įgyvendinti padeda nuolatinė administracinių šaltinių duomenų panaudojimo plėtra, statistinių formuliarų testavimas, pasitelkiant respondentus, ir jų supaprastinimas, matematinių metodų taikymas statistiniuose tyrimuose bei statistinių duomenų surinkimo elektronine forma tobulinimas. Taip siekiama patenkinti augančius statistikos vartotojų poreikius, nedidinant naštos respondentams.

Valstybės duomenų agentūra siekia, kad vidutiniškai per metus vienos įmonės laiko sąnaudos statistiniams duomenims parengti ir statistiniams formuliarams pildyti nedidėtų. Planuojant naujus statistinius tyrimus, daug dėmesio skiriama statistinės atskaitomybės naštai vertinti ir pagrįsti.

Kviečiame susipažinti su statistinės atskaitomybės naštos mažinimo politika, vykdomomis naštos mažinimo priemonėmis bei rezultatais.

  • e. Statistika (Elektroninė statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistema)

Respondentus (įmones ir gyventojus), kuriems aktualūs su statistine atskaitomybe susiję klausimai, prašome rašyti:

el. paštu [email protected]
 

Klausimai bus persiųsti specialistams pagal kompetenciją.

Atnaujinimo data: 2023-12-11