Kur ir kaip pranešti apie korupciją

Jei turite žinių arba pagrįstų įtarimų apie Valstybės duomenų agentūros darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, praneškite apie tai:

   – raštu;

   – Valstybės duomenų agentūros vadovybės priimamojo telefonu Vilniuje +370 656 97 121 (darbo dienomis – nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį – nuo 8 val. iki 15 val. 45 min.);

   – elektroniniu paštu [email protected];

   – įgaliotas asmuo atlikti korupcijos prevenciją ir kontrolę Valstybės duomenų agentūroje yra  Valstybės duomenų agentūros Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Rita Pelanienė, tel. +370 652 98 426.

Kreipdamiesi nurodykite:

   – vardą, pavardę;

   – gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti ar aplinkybėms aptikslinti);

   – Valstybės duomenų agentūros darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;

   – skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

   – kreipiantis raštu ant voko būtina nurodyti, kad adresuojama asmeniškai generaliniam direktoriui, Valstybės duomenų agentūra, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.

Valstybės duomenų agentūra atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Valstybės duomenų agentūra atkreipia dėmesį, kad neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

Pranešėjų apsauga

STT apie korupciją galima pranešti raštu, visą parą (ir darbo, ir poilsio dienomis) veikiančiu „karštosios linijos" telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu [email protected], faksu (8 5) 266 3307, palikti pranešimą STT svetainėje.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6, arba STT teritoriniuose padaliniuose Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

STT atmintinė (PDF)

Atnaujinimo data: 2023-12-13