Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. DĮ-315 „Dėl Valstybės duomenų agentūros darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“

Valstybės duomenų agentūros valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2023 m. IV ketv.

2023 m.

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Vadovybė

4

5 155

4

4 979

Skyriaus vedėjas

24

3 599

24

3 456

Patarėjas

52

2 835

49

2 787

Vyriausiasis specialistas

74

2 266

78

2 220

Vyresnysis specialistas

13

1 953

13

1 914


Valstybės duomenų agentūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginės algos pastovioji ir kintamoji dalys bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2022 m. IV ketv.

2023 m.

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

4

3 699

4

3 575

Informacinių technologijų specialistas

87

2 784

76

2 832

Specialistas

203

1 868

188

1 770

Tarnautojas

113

1 533

112

1 326

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-08