>

Informacija apie pirkimus vykdomus per Centrinę perkančiąją organizaciją

Eil.
Nr.

Pirkimo objektas

Numatoma pirkimo sutarties kaina, Eur

Laimėjusio dalyvio pavadinimas

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus (jei žinoma)

Pirkimo sutarties kaina, Eur

1.

Elektros lemputės, galvaniniai elementai

171,82

UAB „Office System"

 

171,82

2.

Higieninis popierius

1815,00

UAB „Koslita"

 

1815,00

 

Atnaujinimo data: 2023-12-18