Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo modelio (rodiklių švieslentės) sukūrimas (viešasis sektorius)

LT_00_Fichier de reproduction Next Generation EU_POS_POS.pngMicrosoftTeams-image (1).png

Valstybės duomenų agentūra (projekto partneris) ir Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (projekto vykdytojas) įgyvendina Projektą pagal 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ 2021‒2027 m. Europos Sąjungos fondų ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto vykdymo laikas

2023-04–2025-06 mėn.

Bendra projekto vertė

408 253,79 EUR

Projekto tikslas

Šiuo projektu siekiama sukurti kompleksinį sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimo įrankį ir pacientų grįžtamojo ryšio vertinimo įrankį, kuris sudarytų galimybę vartotojui draugiškoje aplinkoje analizuoti gydymo įstaigų veiklos rezultatų ir kokybės matavimo rodiklių reikšmes, lyginti rezultatus tarp atskirų subjektų, turėti galimybę suinteresuotoms grupėms (politikos formuotojams, gydymo įstaigoms, pacientams, gydymo įstaigų steigėjams ir kt.) prieiti prie analitinių duomenų. Panaudojant informacines technologijas atvaizduoti pasirinktų ASPĮ pacientų grįžtamojo ryšio (įskaitant pacientų pasitenkinimą) apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas vertinimo rezultatus. Stiprinti su IT sistema dirbsiančių darbuotojų kompetencijas.

Projekto uždaviniai

 • Sukurti informacinių technologijų (toliau – IT) įrankį, kuris sudarytų galimybę vartotojui draugiškoje aplinkoje analizuoti gydymo įstaigų veiklos rezultatų ir kokybės matavimo rodiklių reikšmes, lyginti rezultatus tarp atskirų subjektų, turėti galimybę suinteresuotoms grupės (politikos formuotojams, gydymo įstaigoms; pacientams, gydymo įstaigų steigėjams ir kt.) prieiti prie analitinių duomenų;
 • Panaudojant informacines technologijas atvaizduoti pasirinktų ASPĮ pacientų grįžtamojo ryšio (įskaitant pacientų pasitenkinimą) apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas vertinimo rezultatus;
 • Su IT sistema dirbsiančių darbuotojų mokymai ir kompetencijų stiprinimas. 

Projekto veiklos

 • Vieningos platformos, užtikrinančios centralizuotą LNSS duomenų surinkimą, tvarkymą ir rodiklių apskaičiavimą, sukūrimas
 • Integracijų su kitomis IS, kaupiančiomis ir saugančiomis LNSS rodiklių apskaičiavimui būtinus duomenis, sukūrimas
 • Išorinio portalo, skirto duomenų importavimui ar suvedimui sukūrimas
 • LNSS rodiklių duomenų analizės IT priemonių parengimas
 • Specialistų mokymai
 • Išorinio portalo, skirto atveriamų duomenų analizei, sukūrimas

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus Projektą, bus automatizuotai surenkamos LNSS rodiklių reikšmės, bus atvaizduojami pacientų grįžtamojo ryšio (įskaitant pacientų pasitenkinimą) apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas vertinimo pasirinktose ASPĮ rezultatai, atsiras galimybės automatizuotai įvairiais pjūviais analizuoti LNSS rodiklius, LNSS rodikliai bus atveriami ASPĮ ir visuomenei, sprendimai bus priimami remiantis duomenimis.

Projekto plakatas (PDF)

Projekto naudą patirs visos Projekto tikslinės grupės:

 • SAM
 • Susiję viešojo administravimo subjektai
 • Sveikatos priežiūros specialistai
 • ASPĮ
 • Akademinė bendruomenė
 • Pacientai

Kontaktai

Projekto vadovė: Vaida Morkvėnienė, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, el. p. [email protected], tel. + 370 5 236 4171 

Atnaujinimo data: 2024-04-18